Escales mecàniques

ESCALATOR SAFETYSTRIP, deflectors de raspall per a escales mecàniques, són la solució més simple i efectiva per ajudar a reduir el risc d’accident en els laterals dels esglaons. La gamma ESCALATOR SAFETYSTRIP està dissenyada per adaptar-se a les seves especificacions, amb perfils que van dels 18 als 35 mm. i inclouen perfils d’una o de dues files.

La gamma ELEVATORGUARD està formada per filaments de raspalls flexibles i duradors que redueixen el risc d’atrapament en portes correderes. Els nens solen ser les principals víctimes de portes d’ascensor i correderes de vidre quan aquestes s’obren.