Neteja tubs

Els raspalls neteja-tubs, també anomenats “escobillones”, estan pensats per interiors de forats i tuberies, adaptables a diversos diàmetres i longituds per poder ser utilitzats en qualsevol format o model.

Aquests raspalls es fabriquen amb tot tipus de fibres; naturals, sintètiques, abrasives o metàl·liques. Poden presentar diferents acabats segons les necessitats de cada client; en anella, amb mànec per a treballs

manuals o el que el nostre client pugui requerir.

Tots els nostres raspalls ofereixen diverses possibilitats d’adaptació per tot tipus de casquets roscats, així mateix, presenten diverses longituds que permeten la seva correcta adaptació a qualsevol tipus de màquina, tant manual com automàtica.